XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Aktualności


21 czerwiec 2015

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w siedmiu katedrach zatrudnia blisko stu pracowników naukowo – badawczych. Zaangażowani są oni w kształcenie około 800 studentów i 60 doktorantów. Obszary badań jednostki koncentrują się wokół zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową, inżynierią środowiska, zarządzaniem środowiskiem oraz oceną zagrożeń i ryzyka.

Wydział dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną i badawczą, a także prowadzi projekty naukowe oraz prace aplikacyjne.


Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl