XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Informacje dla autorów


Poster w orientacji pionowej w formacie A0 czyli 841×1189 mm.

Językami konferencji są: język polski i angielski.
 
Materiały konferencyjne w postaci „Book of Abstaracts” będą drukowane w języku angielskim. Pełne teksty artykułów (w języku polskim lub angielskim) zostaną opublikowane w postaci elektronicznej.


STRESZCZENIA I ARTYKUŁY

UWAGA! Przesłanie streszczeń i artykułów jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu


Zasady przygotowania streszczeń:

Streszczenie  należy przygotować w języku angielskim zgodnie z załączonym szablonem.
 
Zasady przygotowania artykułu:

Pełne teksty artykułów należy przygotować zgodnie z załączonym szablonem.
 
Wszystkie artykuły naukowe będą recenzowane.

Wskazane przez recenzentów pełne teksty prac prezentowanych na konferencji mogą być  opublikowane w następujących czasopismach: 
  
Artykuły zakwalifikowane do publikacji należy  przygotować zgodnie z wytycznymi czasopisma wskazanego przez recenzenta.
 
Opłatę za druk artykułu w czasopiśmie ponosi autor.Pliki do pobrania:

Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl