XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Rejestracja


Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest Politechnika Łódzka (PŁ), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116. Dane osobowe zbierane są przez PŁ w celu ich przetwarzania na potrzeby rejestracji uczestników XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są dobrowolnie podawane przez osoby, których dotyczą, niemniej w odniesieniu do rejestracji na ww. konferencję nie jest ona możliwa bez ich podania.

E-mail:*

Imię:*

Nazwisko:*

Stopień naukowy:*

Stanowisko:

Nr telefonu:

Nazwa instytucji delegującej/firmy:*

NIP:

Adres (ulica i nr budynku):*

Kod pocztowy:*

Miasto:*

Kraj:*Podaj wynik działania:*
(np.: 5 plus 9, należy wpisać 14)


(Pola oznaczone * są wymagane)

Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl