XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk

z siedzibą w Warszawie
 
Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową założoną w 1952 roku w Warszawie. Misją instytucji  jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej, prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych. PAN stanowi korporację naukowców – w skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Liczba członków krajowych to maksymalnie 350 osób. Członkowie Akademii wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i autorytetem w środowisku naukowym.

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk powołany w 1972 r. zajmuje się problematyką związaną z procesami przetwarzania, w których następuje zmiana składu chemicznego, masy bądź energii. Obszar działania obejmuje zagadnienia wymiany pędu, ciepła i masy w tym: mieszanie, reologię i przepływy wielofazowe, reaktory chemiczne i biochemiczne, rozdzielanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz projektowanie procesów i systemów produkcyjnych w tym budowy aparatury, oceny ryzyka, optymalizacji i sterowania procesami.


Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl