XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Opłaty konferencyjne


Opłata Uczestnik Student/doktorant Osoba towarzysząca
Wniesiona do 15.06.2016 1200 PLN 700 PLN 900 PLN
Wniesiona po 15.06.2016 1400 PLN 900 PLN 1100 PLN
 
Opłata konferencyjna dla uczestnika lub studenta/doktoranta obejmuje:
 • uczestnictwo w obradach;
 • publikacja pracy/prac w materiałach konferencyjnych;
 • materiały konferencyjne;
 • przerwy kawowe;
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje);
 • bankiet, grill
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje:
 • przerwy kawowe;
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje);
 • bankiet, grill
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
UWAGA! Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów oraz kosztów publikacji artykułów w czasopismach naukowych.

Sposób płatności:

Wpłaty za konferencję należy dokonać na konto Politechniki Łódzkiej
Adres : 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
NIP: 727-002-18-95
koniecznie z dopiskiem "okichip wipos” wraz z podaniem Nazwiska i Imienia uczestnika konferencji.
Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty i zarejestrowaniu się na stronie www.okichip.wipos.p.lodz.pl
 
Nr rachunku bankowego w PLN:
47 1240 3028 1111 0010 3742 2539
Bank PEKAO S.A.
II Oddział w Łodzi
Ul. Piotrkowska 270
90-361 ŁÓDŹ
SWIFT: PKOPPLPW
 
Nr rachunku bankowego w EURO:
PL 56 1240 3028 1978 0000 2822 2358
Bank PEKAO S.A.
II Oddział w Łodzi
Ul. Piotrkowska 270
90-361 ŁÓDŹ
SWIFT: PKOPPLPW
  

Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl