XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej
(Spała, 5-9 września 2016)

Aktualności


22 czerwiec 2015
Obejmować będzie wszystkie obszary tradycyjnie zarezerwowane dla Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ale także zjawiska oraz najnowsze trendy na styku z innymi gałęziami wiedzy i ich zastosowaniami aplikacyjnymi.
Tematyka Konferencji:
 • Inżynieria reakcji chemicznych.
 • Procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy.
 • Procesy w mikro i nano skali Intensyfikacja procesów.
 • Procesy rozdziału mieszanin.
 • Przepływy wielofazowe, mieszanie i reologia.
 • Kontrola oraz optymalizacja procesów.
 • Modelowanie i symulacja procesów.
 • Wspomaganie komputerowe w inżynierii chemicznej i procesowej.
 • Bioinżynieria i inżyniera bioprocesowa. Inżynieria ochrony środowiska.
 • Inżynieria produktu. Bezpieczeństwo procesowe.
 • Projektowanie procesów i aparatów.
 • Nanotechnologia
 • Inne zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.


Partnerzy

Guntgrupa Azotywww.matrix.biz.pl